fbpx

Tarkvaraarendus sinu äri vajadustest lähtuvalt

Aitame luua sinu äri kasvu toetava tarkvara erilahenduse. Viime ellu mahuka digilahenduse arenduse, olgu selleks iseteeninduskeskkond, IT süsteem, mobiilirakendus või muu. Pakume tervikteenust alates analüüsist ja koodi kirjutamisest kuni jätkusuutliku hoolduseni.

Kirjuta meile

Eeltöö: IT tarkvara erilahenduste loomist alustame analüüsist

Enne arendusprotsessi alustamist on oluline selgelt määratleda tarkvara nõuded ja eesmärgid. See hõlmab kasutajate vajaduste mõistmist, funktsionaalsuste ja omaduste kindlaksmääramist ning süsteemi piirangute ja integreerimisvajaduste kaardistamist.

Vajadusel viime läbi detailse tehnilise analüüsi, et hinnata olemasolevate süsteemide võimalusi ja piiranguid. Tutvume olemasoleva infrastruktuuriga, kasutuses olevate süsteemide ja tehnoloogiatega. Lisaks koostame projektile ajakava ning planeerime ressursid.

Mida teeme eeltöö käigus?

 • Selgitame välja kõige sobilikuma tehnoloogia sinu äri digilahendusele
 • Kaardistame äriprotsessid, mis on loodava tarkvaraga seotud ja tarvis integreerida
 • Valmib projekti ajakava ning selgub ressursside vajadus

Disain: loome IT tarkvara UX/UI lahenduse kasutaja vajadustest lähtuvalt

Disainime kasutajaliidese nii, et see on kooskõlas tarkvara eesmärgi ja sihtrühmaga. Disainime lahendusi intuitiivse ja lihtsana. Teame pikaajalise kogemuse baasil, et mahuka tarkvara kasutaja peab leidma vajalikud funktsioonid kiiresti ning navigeerimine peab olema talle arusaadav. See tähendab, et kõik tarkvara osad järgivad ühtset kujundusmustrit ja stiili.

Enne lõpliku kujunduse kinnitamist testime lahendust kasutajatega. Nii saame teha informeeritud otsuseid veendumaks, et kasutajakogemus päriselt ka vastab kasutaja harjumustele.

Mis valmib disaini käigus?

 • Loome tarkvara prototüübi ja kujundame mugava kasutajakogemuse (UX disain)
 • Disainime kaasaegse kasutajaliidese, mida on lihtne kasutada (UI disain)
 • Tagame kujunduse vastavuse vajalike WCAG nõuetega

Arendus: arendame jätkusuutliku tarkvara sobiva tehnoloogia ja kvaliteetse koodiga

Meie tugevuseks on tipptasemel kvaliteediga koodi kirjutamine mahukatele digilahendustele. Tuginedes eeltööle kasutame tehnoloogiat, mis on konkreetselt sinu äri eesmärkidele sobiv. Arendame tarkvara efektiivse ning skaleeritavana. See tähendab, et tagame süsteemi paindlikkuse ja valmisoleku ka tulevaste vajaduste rahuldamiseks. Tänu pikaajalisele kogemusele ärikriitiliste digilahenduste arendamisel teame, et kestev tarkvara nõuab kõrge kvaliteediga koodi.

Kõrgeima turvalisuse tagamiseks kasutame OWASP standardeid. Tarkvara valmimise järel koostame ka dokumentatsiooni, mis selgitab süsteemi arhitektuuri, funktsioone ja kasutuspõhimõtteid. Nii tagame loodud lahenduse jätkusuutlikuse.

Mis toimub arenduse etapis?

 • Arendame skaleeritava ja paindliku tarkvara eeltöö baasile
 • Testime lahendust kasutajatega, et veenduda valmiva digilahenduse parimas toimimises
 • Tagame sinu ärikriitilise tarkvara turvalisuse

Tehnoloogiad

node.js

NodeJS

Node.js on mitmekülgne ja võimas kaasaegne tehnoloogia, mille abil oleme loonud mitmeid JavaScripti kasutavaid serveripoolseid rakendusi. See on eriti sobilik tarkvaraarenduse projektideks, kus on tarvis tagada skaleeritavus. Node.js kasutab Google V8 JavaScripti mootorit.

PHP

PHP

Oleme ellu viinud mitmeid mahukaid projekte, mille aluseks on PHP tehnoloogia kasutamine. PHP on laialt levinud kiire ja funktsioonirikas avatud lähtekoodiga serveripoolne programmeerimiskeel. PHP keelt kasutatame erinevate dünaamiliste veebirakenduste või sisevõrgu rakenduste arendamiseks.

Ligipääsetavus (WCAG)
Viime digilahendused vastavalt kliendi soovile kooskõlla WCAG nõuetega. See tähendab, et valmiv lahendus on ligipääsetav erinevate vajadustega kasutajatele.
Turvalisus (OWASP)
Kasutame OWASP turvastandardi põhimõtteid, et tagada tarkvara turvalisus. Tänu OWASP juhiste kasutamisele oleme alati teadlikud veebirakenduste kasutamisega seotud suurimatest turvaohtudest.
Veebimajutus
Töötame nii pilve-põhiste (cloud hosting AWS jt) kui ka eraserveripõhiste (dedicated hosting) lahendustega. Oleme sulle partneriks täpselt sellise veebimajutuse lahendusega, nagu sinu ärile vajalik on.

Hooldus & kasutajatugi: tagame tarkvara kesktvuse läbi pikaajalise koostöö

Järelhooldus ja tugi aitavad tagada valminud tarkvara pikaajalise toimimise ja kasutajasõbralikkuse. Viime ellu vajalikke tarkvara uuendusi, haldame andmebaase ja korraldame kasutajate koolitusi.

Oleme sinu ettevõttele partneriks pikaajalise tarkvara haldajana ning nii aitame tagada digilahenduste sujuva töö, turvalisuse ja kestvuse.

Mida tähendab hooldus & kasutajatugi?

 • Pikaajaline hooldus ja uuendused
 • Järjepidev kasutajatugi
 • Tugi tarkvara kasutuselevõtul ja koolitused

Võta ühendust

Me soovime katta kõik Sinu veebiarenduse vajadused, et saaksid keskenduda oma ettevõtte ehitamisele ja kasvatamisele.

Margus Eha

CEO, Business Development